bolonia.vn (13)


Cửa hàng của chúng tôi là một cửa hàng đặc sản quốc tế ở Trung Quốc đại lục.
Thời gian giao hàng thông thường cho sản phẩm là 2 ngày và thời gian giao hàng cho sản phẩm trước khi bán là 5 đến 7 ngày, và bạn sẽ nhận được sản phẩm sau khoảng 7 đến 15 ngày kể từ ngày giao hàng.
Thời gian phản hồi dịch vụ khách hàng: 9: 00-18: 00
Nếu bạn nhận được yêu cầu về hư hỏng hoặc mất mát sản phẩm, vui lòng gửi bằng chứng cho chúng tôi kịp thời, và chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề của bạn phù hợp.