Tao Bán Loa (20)


Do tính chất đặc biệt của các sản phẩm DIY điện tử , bạn cần có kiến thức chuyên môn và khả năng thực hành tương ứng .Tự học trước khi mua mà người mới bắt đầu không hiểu . Xử lý không đúng cách trong DIY có thể dẫn đến thiệt hại thành phần . Đây là trách nhiệm của bạn . Vui lòng chọn cẩn thận.Cảm ơn bạn đã hiểu.