TULANHMINI (2)


𝐊𝐞𝐦𝐢𝐧 𝐕𝐍 𝐋𝐮𝐨̂𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 :
Hàng chính hã ng, chất lượng số 1 Việt Nam.
Bảo hành dài hạn.
Hỗ trợ đổi 1:1 trong vòng 7 ngày.
---------------------------
𝐊𝐞𝐦𝐢𝐧 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐭𝐫𝐨̣𝐧 𝐧𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠!
Website: http://kemin.vn/
Địa chỉ: Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội.
2 sản phẩm