addtoyou.vn (10)


Cửa hàng của chúng tôi là một cửa hàng đặc sản quốc tế ở Trung Quốc đại lục.
Thời gian giao hàng thông thường cho sản phẩm là 2 ngày và thời gian giao hàng cho sản phẩm trước khi bán là 5 đến 7 ngày, và bạn sẽ nhận được sản phẩm sau khoảng 7 đến 15 ngày kể từ ngày giao hàng.
Thời gian phản hồi dịch vụ khách hàng: 9: 00-18: 00
Nếu bạn nhận được yêu cầu về hư hỏng hoặc mất mát sản phẩm, vui lòng gửi bằng